Image
Image 

 

 

 

LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE 

 

In onze relaties kunnen angst, verdriet en woede bestaan, die onze levendigheid en creativiteit blokkeren. Hierdoor raken we de verbinding met onszelf en onze omgeving kwijt. We weten niet meer wat goed is en ervaren gevoelens van onbehagen, stemmingsklachten en spanningsklachten zoals somberheid, machteloosheid, boosheid, leegte, paniek, oververmoeidheid, chronische hoofdpijn, spierpijn, maagklachten of een (dreigende) burn-out. Het gevoel ‘Zo wil ik niet verder’ kan er al heel lang zitten, maar nu besluit je om een andere koers te varen, want je leven bestaat vooral uit het onderhouden van verdedigingslinies. Je bent vooral bezig om je staande te houden en daar heb je genoeg van.

In lichaamsgerichte psychotherapie zoeken we naar de mogelijkheden om steviger en liefdevoller in het leven te staan. Therapie is ook een middel om ingrijpende (traumatische) gebeurtenissen te verwerken en een plek te geven. Ontslag, het verlies van een dierbare, een plotselinge ziekte, 1023722_amirali.jpgeenzaamheidsgevoelens, een ongeluk of een opeenhoping van (grensoverschrijdende) gebeurtenissen die zwaar op je drukken of de ervaring dat de zin in en van je leven verdwenen lijkt. Het helpt om chronische spierspanningen te verlichten, met emoties en gevoelens om te gaan, intimiteit te vergroten, seksuele moeilijkheden te overwinnen en het helpt bij het leren van meer bevredigende manieren om je met anderen te verbinden.

 

 

<<<<Ik vind dit zo'n prachtige foto!!!